Vanajavesikeskuksen uutiskirje kesä 2022

Osallistu Sinä ja Vanajavesi -kyselyyn!

Vanajavesikeskus järjestää kyselyn Vanajaveden alueen asukkaille, veneilijöille ja muille vesistön käyttäjille. Osallistujien kesken arvotaan viisi kahden hengen iltaristeilyä Hopealinjalla Vanajavedelle.

Vanajavesi on seutumme luonnon päävirta. Yhteinen tavoitteemme on huolehtia vesistöstä nyt ja tulevaisuudessa. Työtä on paljon, joten toiminnan rahoituksen tulee olla kunnossa.

Asukkaiden ja vesistön käyttäjien havainnot vesien tilasta sekä halukkuus ja valmius osallistua vesiluonnon tilan parantamiseen ovat Vanajavesikeskuksen toiminnassa avainasemassa. Tämän takia teemme tämän kymmenen kohdan kyselyn. Siihen vastaaminen vie noin viisi minuuttia.

Pääset kyselyyn tästä linkistä: https://forms.gle/T9Cumn9j1JewF1DK8.

Vastaamalla osallistut ”talkoilla” Vanajaveden alueen vesistöjen hyväksi tehtävään työhön yhdessä Vanajavesikeskuksen sekä asukkaiden kanssa.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan viisi kahden hengen iltaristeilyä Hopealinjalla Vanajavedelle. Halutessasi osallistua arvontaan, jätä nimesi ja yhteystietosi kyselyn lopussa olevaan kohtaan.

Kyselyaika päättyy jo 15.7.2022, joten vastaathan saman tien.

Kiitos vastaamisesta!

Iloiset linnut rannoille -hanke jatkaa rantojen kunnostamista

Ympäristöministeriön Heikentyneiden elinympäristöjen hoito-ohjelma HELMI avasi rahoitushaun järjestöille ja säätiöille. Vanajavesikeskus päätti tarttua vesuriin ja aitatolppaan, ja tarttua ranta-alueiden umpeenkasvuongelmaan entistä vahvemmin myös kuivan maan puolella.

Iloiset linnut rannoille –hanke sai nimensä elokuvamaailmasta, mutta vakavasti ottaen kertoo vesi- ja rantalinnuston taantumisen ja niille tärkeiden elinympäristöjen heikentymisen tilanteesta. Hankkeessa pyrimme pieneltä osin palauttamaan edes muutaman sorsan, kahlaajan tai hyönteissyöjän elinpiirin niille paremmin sopivaksi. Hankkeessa tärkeä teema on avoimemman rantamaaston ylläpito ja nopeasti leviävien vieraskasvilajien hillintä. Hanke kestää vuoden 2023 syksyyn ja siinä on kohdealueita Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kohteista osalla tehdään Freshabit-hankkeen aikana aloitettujen toimien jatkotyötä, ja osa kohteista on kokonaan uusia. Jatkohoitoa vaativat mm. Vanajanselän lintuluodot ja Saarioisjärven rantalaidun, uusia ovat Hauhon Pappilanaron ja Lempäälän Sarvikkaan rannat.

Kevättalvella 2022 Hämeenlinnan Hattelmalanjärvellä raivattiin pienpuustoa. Rantaluhdan pensaikko ja puuntaimet valtaavat nopeasti alaa ja kuivattavat rantaa entisestään. Freshabit-hankkeessa aloitettujen raivaustoimenpiteiden jatkaminen on tärkeää, jotta niiden vaikutus jatkuisi mahdollisimman pitkään.

Hauhon kirkonkylän Pappilanaron rannassa on kesäkuussa kova tohina, kun sinne rakennetaan lammaslaidunaitaa ja lampaiden sääsuojaa. Pappilanaro on ollut aikoinaan Hauhon seurakunnan pappilan karjan laitumena, mutta laidunnuksen päättymisen jälkeen kasvanut umpeen pensastiheiköksi. Alueella tavataan myös useita vieraskasvilajeja. Pensaikon kaato vaatii konevoimaa, mutta lampaiden toivotaan syövän ensi kesän uuden vesakon suihinsa. Tänä kesänä aloitellaan pienemmällä lammasmäärällä. Lampaat löytyivät Laidunpankin kautta Lammilta Metsälän tilalta, niiden perään katsovat Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen palkkaamat nuoret. Hauhon Wanha raitti ry sekä maanomistaja Hämeenlinnan seurakuntayhtymä ovat tärkeitä taustavaikuttajia. Kohteessa on odotettavissa vaikutuksia sekä lajistoon, monimuotoisuuteen että ennen kaikkea maisemaan. Maisemapotentiaali Hauholla on mahtava, suorastaan Niskavuorelainen, joten tästä hankkeesta ilahtuvat lintujen lisäksi myös kantahauholaiset sekä kesämökkiläiset.