Äimäjärven tilaa seurataan vuonna 2022 aikana suojeluyhdistyksen toimesta Vanajavesikeskuksen harjoittelijan kanssa.

Tehtävät kevään ja kesän aikana:

o   Vedenlaatutrendit 1980-2020 luvulle (kokonaisfosfori, kokonaistyppi, näkösyvyys (tai veden väri)

o   Vedenkorkeustrendit 2000-luvulla (Erityisesti näkyykö Oikolanjoen patokorjaus tässä mitenkään)

o   Karttamateriaalit mm. näytepisteistä järvellä ja puroissa sekä tehdyt toimenpiteet -> Tulosteet (esim. A3) pdf:t verkkoon

o Järven pohjasedimentti: sen tila tänään?

o Maastotyö (?), sedimettiprofiilin näyte ja valokuvaus, muut mahdolliset

o   Saoustusaltaiden kartoitus: montako on ja missä, sisältäen maastokäynnit ja altaiden kunnon kartoituksen (kuinka täynnä, vesikasvillisuus yms.), maanomistajayhteydenotot ennen maastokäyntiä. Erityiskohde Kutisten allas-kosteikko (mahdollisesti myös sedimentin kertymisen selvitys altaan eri osissa). Karttatyöt ja vanha aineisto käyty läpi kevään aikana, maastotyöt joko talvella + tarkistus mielenkiintoisista kohteista kesällä tai vain kesällä. Loppukesä heinäkuun puolen välin jälkeen antaa parhaan kuvan mahdollisesta kasvillisuudesta altaissa.

o    Yhteenveto muista tehdyistä kunnostustoimenpiteistä

o    Yhteenveto tilan kehityksestä: veden laatu, happikadot, kalakuolemat, vesikasvit (erityisesti isosorsimo ja sahalehti). 

o     Toimenpidesuosituksia vesikasvien poistoon liittyen yhteisrannat, siltojen lähiympäristö, isosorsimon ”valvonta” ja tiedotus mahdollisten uusien esiintymisten varalta rantojen omistajille),” 

o   Talviniitto

o   Tavoitteena kirjallinen raportti, sekä kartta-aineisto. Valmis 15.9.