Suojeluyhdistyksen hallitus toimintavuotena 2021-2022

jäsenet
Taina Lahnavik
Mikko Arohonka
Simo Mäenluoma

Juha-Matti Laaksonen
Ulla Pajunen ja Hannu Vaittinen 

Varajäsenet
Reino Lehtonen-Palmroth
Jukka Rasimus