ÄIMÄJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

1. Niitetään kesällä 2024 vesikasveja erikseen sovittavissa kohteissa ja  tehdään niittoilmoitus niittoihin liittyvien yksityisrantojen puolesta.

2. Tehdään yhteistyötä Vanajavesikeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa vesien parantamisprojekteissa.

3. Annostellaan Iittalan Groupin lahjoittamaa rautasulfaattia Kutisten fosforisieppariin.

4. Puhdistetaan saostusaltaita ja rakennetaan uusi puhdistusmenetelmä Savijokeen vuoden 2024 aikana.

5. Poistetaan omatoimisesti yhdistyksen imurilla haitallisia vesikasveja ja rantaryönää.

6. Yritetään uusia pyydykset, ja poistetaan talkootyönä yhdessä metsästys- ja kalastusseurojen kanssa roskakaloja.

6. Seurataan muiden lähialueen järvien suojeluyhdistysten ja muiden toimijoiden toimintaa, ja osallistutaan järvien suojeluun liittyviin teematapahtumiin.

8. Hankitaan yhdistykselle lisää näkyvyyttä ja tukea.

9. Jatketaan yhteistyötä Iittala Fiskarsin kanssa.

10. Lisätään yhteistoimintaa muiden paikallisten yhdistysten kanssa.

11. Jatketaan toimenpiteitä päivitetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Yhdistyksen hallitus pyrkii noudattamaan toimintasuunnitelmaa käytettävissä olevien resurssien
puitteissa.