ÄIMÄJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

1. Annostellaan Iittalan Groupin lahjoittamaa rautasulfaattia Kutisten fosforisieppariin.

2. Niitetään kesällä 2023 vesikasveja erikseen sovittavissa kohteissa.

3. Uusitaan pyydykset, ja poistetaan talkootyönä yhdessä metsästys- ja kalastusseurojen kanssa roskakaloja

4. Poistetaan omatoimisesti yhdistyksen imurilla haitallisia vesikasveja ja rantaryönää.

5. Jatketaan toimenpiteitä päivitetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti

6. Seurataan muiden lähialueen järvien suojeluyhdistysten ja muiden toimijoiden toimintaa, ja osallistutaan järvien suojeluun liittyviin teematapahtumiin.

7. Viedään loppuun yhdistyksen verkkosivuprojekti

8. Hankitaan yhdistykselle lisää näkyvyyttä ja tukea

9. Jatketaan yhteistyötä Iittala Fiskarsin kanssa

10. Lisätään yhteistoimintaa Kutilan kylä- ja asukasyhdistyksen kanssa

Yhdistyksen hallitus pyrkii noudattamaan toimintasuunnitelmaa käytettävissä olevien resurssien
puitteissa.