Hallitus

Äimäjärven tilaa seurataan vuonna 2022 aikana suojeluyhdistyksen toimesta Vanajavesikeskuksen harjoittelijan kanssa.

Äimäjärven tilaa seurataan vuonna 2022 aikana suojeluyhdistyksen toimesta Vanajavesikeskuksen harjoittelijan kanssa.

Tehtävät kevään ja kesän aikana: o   Vedenlaatutrendit 1980-2020 luvulle (kokonaisfosfori, kokonaistyppi, näkösyvyys (tai veden väri) o   Vedenkorkeustrendit 2000-luvulla (Erityisesti näkyykö Oikolanjoen patokorjaus tässä mitenkään) o   Karttamateriaalit mm. näytepisteistä järvellä ja puroissa sekä tehdyt toimenpiteet -> Tulosteet (esim. A3) pdf:t verkkoon o Järven pohjasedimentti: sen tila tänään? o Maastotyö (?), sedimettiprofiilin näyte ja valokuvaus, muut mahdolliset o   Saoustusaltaiden kartoitus: […]